Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Nowe limity na PSZOKu

Zgodnie z Uchwałą XXXVIII/272/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone limity na PSZOK-u: - 100 kg – odpady remontowo budowlane na rok z nieruchomości - 100 kg –...

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BESKID ŻYWIEC w Lipowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1686 ze zm.) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BESKID ŻYWIEC w Lipowej w sezonie 2021/2022. Ponadto informuje, że zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo łowieckie, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić sprzeciw wraz z...

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku...

Przyjdź do Urzędu i spisz się......

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2021r. w Urzędzie Gminy pełniony będzie dyżur do godziny 19:00 aby umożliwić chętnym osobom możliwość spisania się w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań.  Informacje, które warto sobie wcześniej przygotować: – Pesel swój i osób, które zamieszkują wspólnie– Powierzchnia użytkowa mieszkania– Główny sposób ogrzewania mieszkania– Miejsce pracy– Zawód w jakim się pracowało w badanym tygodniu– Rodzaj działalności firmy zatrudniającej

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wkrótce rusza nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r. O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)....

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r. O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się: grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września...

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie. Jednocześnie...

Informacja dla organizacji pozarządowych- okazja na zdobycie środków na działania i zakup sprzętu.

Mając do dyspozycji środki z NOWEGOFIO zarówno organizacje pozarządowe, jak i współpracujące z nimi grupy inicjatywne mogą starać się o środki na wyposażenie, tj. sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne.  Nabór na pomysły trwa od 06.09.2021 a jego zakończenie planowane jest na  20.09.2021r. o godz. 12.00. Oferujemy kompleksowe wsparcie organizacji w zakresie pisania wniosku o wsparcie finansowe.Link do informacji dotyczących FIO: http://fio.bcp.org.pl/

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0