IWKOWA

woj. małopolskie8 sierpnia 2015 r. Gmina Lipowa podpisała umowę o współpracy partnerskiej z Gminą Iwkowa, położoną w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim.

Współpraca obu gmin obejmuje takie dziedziny jak:

  • kultura i oświata - wymiana grup dzieci i młodzieży oraz wspieranie kontaktów między placówkami szkolnymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną
  • sport i turystyka - podejmowanie działań w zakresie współpracy organizacji i związków sportowych, promocji walorów turystycznych oraz promocji obu gmin
  • gospodarka - wspieranie kontaktów sprzyjających wymianie doświadczeń w zakresie problemów rozwoju rynku pracy, udziału w imprezach handlowych i wystawienniczych,
  • ochrona środowiska - wspieranie wszelkich działań proekologicznych zmierzających do rozwijania świadomości