Zachęcamy Państwa do korzystania z systemu powiadamiania SMS Urzędu Gminy w Lipowej. Na telefony komórkowe osób zarejestrowanych wysyłane są komunikaty i powiadomienia dotyczące najważniejszych wydarzeń w gminie, jak równie ostrzeżenia meteorologiczne.

Przystąpienie do serwisu musi zostać poprzedzone wypełnieniem poniższego wniosku i dostarczeniem go do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lipowej.Załączniki