Na terenie miejscowości Lipowa funkcjonuje sieć wodociągowa, do której przyłączonych jest 1287 budynków*. Gmina nie posiada własnego ujęcia wody, dokonuje zakupu wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu oraz Spółki Wodociągowej w Słotwinie.

Na obszarze Lipowej funkcjonuje również sieć kanalizacyjna, w większości zrealizowana w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Zarządcą sieci kanalizacyjnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu. Do sieci podłączonych jest 1150 budynków*.* - dane aktualne na sierpień 2014 r.