Młodzieżowa Orkiestra Dęta została założona uchwała zarządu OSP Lipowa 5 lipca 1988 r. Pierwszym kapelmistrzem był Bronisław Albert. Na koniec 1988 roku orkiestra liczyła już 17 osób-głównie uczniów szkół podstawowych i średnich. Od września 1997 r do czerwca 2006 r orkiestrę prowadził Stanisław Pałyga zaś od listopada 2006 kapelmistrzem jest Mariusz Płonka. W czasie 20 lat istnienia orkiestra przezywała lepsze i gorsze chwile. Przez ten czas w orkiestrze zagrało ponad 100 muzyków. Orkiestra brała udział w Przeglądzie Powiatowym Orkiestr Dętych, Festiwalu o Złotą trąbkę w Kozach oraz w wielu innych konkursach organizowanych w naszym regionie. Od momentu powstania orkiestra bierze czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie gminy, zarówno państwowych jak i kościelnych. Tradycją stały się już Koncerty Noworoczne i występy na „Dniach Lipowej” W roku 2008 z okazji 20-lecia istnienia orkiestry –wystąpiła ona w koncercie podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej 28 czerwca.