GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWEJ

Adres:  Lipowa, ul. Wiejska 40,

34-324 Lipowa

tel. 33-867-13-29
fax: 33-867-19-19

www.gopslipowa.naszops.pl

Godziny pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej pracuje codziennie /od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7:00 do 15:00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Lipowej -  Bożena Ćwikła w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy ośrodka.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów codziennie do godziny od godz. 7:00 do 11:00.