Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

tel. 33 860 15 50

sekretariat@lipowa.pl
Skarbnik Gminy

Aneta Magiera

tel. 33 860 15 59

skarbnik@lipowa.pl
Sekretarz Gminy

Jolanta Pryszcz - Jarco

tel. 33 860 15 62

sekretarz@lipowa.pl

Wójt Gminy przyjmuje interesantów  w sprawach  skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11:00 - 15:30