„Jak często krzyż przypomina nam drogę…Widzimy krzyże przydrożne, na które jesienią spadają liście, zimą śnieg, wiosną ciepły deszcz. Krzyż jest drogowskazem. Nie jest nieszczęściem-jest drogą, która ratuje od rozpaczy”

ks. Jan TwardowskiPrzydrożne krzyże i kapliczki w krajobrazie naszej małej ojczyzny były zawsze. Stały przy polnych drogach, wśród starych drzew i przy domach. Najczęściej stawiano je w podzięce za wysłuchane prośby i odwrócenie złego losu. Każda kapliczka ma swoją historię powstania i swoisty wygląd. Naznaczona jest tradycją danej wioski i wiąże się ze zdarzeniami minionych dni. Wśród nich są stare o ciekawej historii i te nowe. Wszystkie one jednak świadczą o głębokiej wierze naszych przodków i umiłowania ojczyzny. Przydrożne kapliczki i krzyże to też symbole upamiętniające ważne wydarzenia historyczne lub ich rocznice. Świadczą o wrażliwości człowieka na sprawy Boże, na piękno krajobrazu, a także o patriotyzmie i miłości bliźnich. Uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjum dokonanali inwentaryzacji praktycznie wszystkich kapliczek położonych na terenie gminy Lipowa. Wykonano ich fotografie, prace plastyczne oraz sporządzono opisy, uzupełnione w wielu przypadkach interesującymi historiami, legendami i opowieściami okolicznych mieszkańców, związanych z danym krzyżem, kapliczką.