W gminie Lipowa nie ma ośrodka kultury, dlatego to Urząd Gminy stara się aktywizować życie kulturalne w gminie, poprzezwspółpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi, kościelnymi, stowarzyszeniami organizując imprezy kulturalno-rekreacyjno sportowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do najważniejszych należą: Dni Gminy Lipowa, Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Lipowa, Koncert Noworoczny, Maraton Beskidy, Letni Bieg Lekarzy, Zawody Sportowo- Pożarnicze, itp.


Wielką wagę przywiązujemy do tradycji i kultury przodków. Zwyczaje i obrzędy podtrzymywane i kultywowane są poprzez organizowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zajęć z dziedziny edukacji kulturalnej. Odbywają się liczne warsztaty, spotkania z twórcami, konkursy, przeglądy itd. Temu celowi służy również Izba Regionalna w Lipowej u Państwa Bułka, w której zgromadzono stare meble, sprzęty domowe i gospodarcze. Tę ożywioną działalność kulturalną prowadzą szkoły
i przedszkola.


Od wielu lat Gmina Lipowa współpracuje z zaprzyjaźnionymi gminami z zagranicy (Słowacja i Czechy) oraz w Polsce (Strawczyn). Kontakty te odbywają się na różnych płaszczyznach życia społecznego, również w dziedzinie kultury.