Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. „czternastą emeryturę”. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r.  Informujemy, iż nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać świadczenie – „czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu osobom, które w dniu...

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TESTOWYM Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników, który będzie przebiegał w formule on-line. Tematyką Konkursu jest zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych, które najczęściej są zgłaszane do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie internetowej...

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. O pomoc finansową w ramach tego...

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu  "Czyste powietrze"

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż od dn. 22.10.2021r. tj. najbliższy piątek, na terenie Gminy Lipowa działał będzie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu "Czyste Powietrze" realizowanego przez NFOŚiGW, w którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Punkt Konsultacyjny będzie otwarty w każdy poniedziałek w godz. 7:00-15:00 oraz piątek w godz. 13:00-15:00 w Miejscu Aktywności Społecznej, ul. Lipowska 2 - wejście od ul. Wiejskiej (budynek OSP w Lipowej). Przed każdym spotkaniem należy umówić...

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników. Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez...

"Remont istniejącego placu zabaw w Sołectwie Słotwina poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń oraz doposażenie placu w nowe elementy typu "fitness" (w tym dwa integracyjne) i wykonanie oświetlenia ."

Zadanie pn.: "Remont istniejącego placu zabaw w Sołectwie Słotwina poprzez likwidację starych i zakup nowych urządzeń oraz doposażenie placu w nowe elementy typu "fitness" (w tym dwa integracyjne) i wykonanie oświetlenia ." zostało zrealizowanie w ramach pomocy jaką otrzymała Gmina ze środków Województwa Śląskiego w związku z udziałem w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2021r. W celu uatrakcyjnienia placu, który znajduje się w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz stanowi istotne dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa miejsce, zakupione zostały: zestaw zabawowy z dwiema...

Nowe dowody osobiste od 7 listopada 2021r.

Od 7 listopada br. będą obowiązywały nowe dowody osobiste, na których będą nasze odciski palców i odręczny podpis. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim:  wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu. Dzięki wprowadzeniu...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0