„e-lipowa – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa"


Projekt zakładał dostęp do e-usług poprzez wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. Głównym założeniem był sprawne i skuteczne poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, a także usprawnienie zarządzania Gminą z wykorzystaniem już działających systemów na poziomie powiatu i województwa. Poprzez realizację projektu został spełniony główny cel priorytetu Społeczeństwo Informacyjne tj. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w latach 2009-2010.

http://www.eurzad.ug-lipowa.com/index.html