Informacje o aktualnym składzie Komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018 oraz kadencji 2018-2023kadencji 2018-2023

znajdują się  w Biuletynie Informacji Publicznej.