Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

1. Czesław Miklusiak – przewodniczący

2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego

3. Tomasz Bednarz – członek

4. Aleksander Greń – członek

5. Jerzy Knapek – członek

6. Janusz Szymański – członek

7. Grzegorz Tlałka – członekKomisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1. Andrzej Habdas – przewodniczący

2. Antoni Białek – zastępca przewodniczącego

3. Teresa Barteczko – członek

4. Tomasz Bednarz – członek

5. Mirosław Piotrowski – członek

6. Grzegorz Tlałka – członek

7. Dariusz Wisła – członekOświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Janusz Szymański – przewodniczący

2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego

3. Teresa Barteczko – członek

4. Aleksander Greń – członek

5. Andrzej Habdas – członek

6. Anna Knapek – członek

7. Ewa Magiera – członek

8. Czesław Miklusiak – członek

9. Zdzisław Setla – członek

10. Dariusz Wisła – członekKomisja Rewizyjna w składzie:

1. Anna Knapek – przewodnicząca

2. Antoni Białek - członek

3. Ewa Magiera - członek