Na terenie Gminy Lipowa usługi w zakresie komunikacji publicznej świadczy dwóch przewoźników

JM BUS
Travel-Bus