Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Talik

Sprawy z zakresu USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

I piętro, pok. 8

tel. 33 860 15 64

i.talik@lipowa.pl


Dowody osobiste, ewidencja ludności

Sabina Solawa - Inspektor

I piętro, pok. 8A

tel. 33 860 15 65

s.solawa@lipowa.pl

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne /samodzielne stanowisko/

Mariusz Gruszka - Podinspektor

I piętro, pok. nr 8A

tel. 33 860 15 65

e-mail: m.gruszka@lipowa.pl