Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Lipowa


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2014 r.


Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2011 r.


KLUBY SPORTOWELKS "Skrzyczne" Lipowa

fot. http://www.beskidzkapilka.pl/?mod=clubs&club=68


LKS "Sokół" Słotwina

www.facebook.com/SokolSlotwina

fot. profil LKS Sokół Słotwina na Facebooku


LKS Leśnafot. LKS Leśna

Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Sukces" z Lipowej


Uczniowski Klub Sportowy "Ajax" z Leśnej


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy - angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Lipowa działa 5 jednostek OSP, w tym 2 Jednostki Należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Lipowa i OSP Słotwina . Reszta jednostek jest spoza Systemu KSRG. Jednostki OSP wykonują zadania w zakresie: * ochrony p-poż; * ratownictwa ekologicznego; * ratownictwa drogowego; * ratownictwa medycznego; ratownictwa wodnego.


Na terenie Gminy Lipowa działa 5 jednostek


OSP LIPOWA
Prezes Ireneusz Urbański tel. 535 104 933
Naczelnik Michał Ciapka tel. 512 849 888
Z-ca Naczelnika Łukasz Semik 663 758 315
Facebook OSP Lipowa


fot. profil OSP Lipowa na Facebooku
OSP LEŚNA

Grzegorz Habdas - prezes
Mateusz Wieczorek - naczelnik tel. 694 654 738
strona internetowa OSP Leśnafot. strona internetowa OSP Leśna


OSP SŁOTWINA
Jan Binda - prezes 33 867 18 32 lub 602 799 863
Tomasz Semik - naczelnik 33 867 17 12 lub 604 197 316
Facebook OSP Słotwina

fot. profil OSP Słotwina na Facebooku

OSP SIENNA
Maciej Adamczyk - prezes tel. 33 867 10 02 lub 503 426 076
Andrzej Semik - naczelnik tel. 33 867 12 24 lub 500 225 738
strona internetowa OSP Sienna

OSP OSTRE
Marek Wojtusiak- prezes tel. 33 867 08 43 lub 506 940 415
Sławomir Haczek- naczelnik tel. 509 486 438
strona internetowa OSP Ostre
Facebook OSP Ostre

fot. profil OSP Ostre na Facebooku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWSKIEJ


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipowa-organizacja pozarządowa działająca od 27 kwietnia 2011 r.

towarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipowa powstało 21 styczna 2011r w celu wspierania wszechstronnego rozwoju gminy .

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipowa to grupa ludzi, którym nie jest obojętne co dzieje się w gminie w której mieszkają. Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców oraz przyjaciół Gminy Lipowa, ludzi chcących aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy - nowoczesnej i silnej, wykorzystującej swoje atrakcyjne położenie i walory.

Główne cele stowarzyszenia to popieranie inicjatyw z zakresu wspierania i promocji wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego gospodarczego gminy Lipowa. W swych działaniach Stowarzyszenie pragnie współpracować ze wszystkimi, którym bliskie jest rzeczywiste dobro tak naszej Gminy jak i całej Ojczyzny.

W 2013 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju GMiny Lipowa zmieniło swoją nazwę na Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej.

http://www.gmina-lipowa.org/


Profil Stowarzyszenia na Facebooku