Kierownik Referatu:

mgr. inż. Edyta Gara

parter, pok. nr 9

e.gara@lipowa.pl


Zamówienia publiczne

Marzena Krzesak - Inspektor (zastępstwo:  Anna Misiarz)

I piętro, pok. 9

33 860 15 63

 a.misiarz@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Alina Jasek - Inspektor

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

a.jasek@lipowa.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi, zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Martyna Harmacka - Inspektor

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

m.harmacka@lipowa.pl

Inwestycje

Magdalena Pawlusiak - Inspektor
Marta Jakóbiec - Podinspektor (zastępstwo Gabriela Staniszewska)
Stefan Słapa - Pomoc administracyjna

I piętro pok. 9

tel. 33 860 15 63

m.pawlusiak@lipowa.pl
m.jakobiec@lipowa.pl

s.slapa@lipowa.pl


Komunikacja i oświetlenie uliczne

Agnieszka Brodzińska - Inspektor

parter pok. 4 a

tel. 33 860 15 37

a.brodzinska@lipowa.pl


Zagospodarowanie przestrzenne

Dorota Ciupka - Inspektor 

parter pok. 3

tel. 33 860 15 33

d.ciupka@lipowa.plGospodarka nieruchomościami, rolnictwo i leśnictwo

Monika Machowska - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.machowska@lipowa.pl


Ochrona środowiska

Maria Szustakowska - Inspektor 

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.szustakowska@lipowa.pl