REZERWAT PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „KUŹNIE”Rezerwat "Kuźnie" Utworzony został w 1995 r. i zajmuje 7,22 h powierzchni. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest sporych rozmiarów osuwisko utworzone przez bloki skalne i blokowiska - różnej wielkości luźne fragmenty materiału skalnego występującego pojedynczo lub tworzącego duże skupiska.Ogółem znajduje się tutaj 10 wychodni skalnych w formie ambon, 2 w kształcie baszt oraz liczne blokowiska i bloki skalne. Ambona - grupa skalna złączona swoimi podstawami i blokami ze stokiem góry. Baszta - duża forma skalna, wolnostojąca o kształcie bryły. Wychodnie skalne, blokowiska i bloki zbudowane są z piaskowca godulskiego górnego określane także mianem zlepieńców z Malinowskiej Skały. Charakterystyczną cechą tych wychodni są dobrze wykształcone zlepieńce o otoczakach dochodzących do 20 cm średnicy. Ponad warstwą otoczaków o różnej wielkości pojawia się piaskowiec gruboziarnisty. Piaskowiec gruboziarnisty zawiera także sporą liczbę otoczaków ale już znacznie mniejszych, których średnica dochodzi do 4 cm. Ich ilość maleje ku górze ławicy.

Teren rezerwatu jest skupiskiem 5 jaskiń, z których Jaskinia Chłodna ma długość 117 m i głębokość 17 m. Główny ciąg jaskiń rozwinięty jest na zespole pionowych szczelin. Jaskinie nie są przygotowane do zwiedzania, a niektóre z wejść do nich są celowo zawalone kłodami drzew. Nie należy do łatwych odszukanie miejsc wejściowych do jaskiń mimo znaków wytyczonych przez gospodarza obiektu jakim jest Nadleśnictwo Węgierska Górka. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest roślinność naskalna z takimi gatunkami jak paprotka zwyczajna zanokcica naskalna.

zanokcicaDo rezerwatu możemy dotrzeć idąc z Twardorzeczki zielonym szlakiem turystycznym lub drogą leśną wiodącą wzdłuż potoku Twardorzeczka, przy której znajduje się drogowskaz. Teren rezerwatu "Kuźnie" udostępniony jest do zwiedzania dzięki wytyczeniu i oznakowaniu przez Nadleśnictwo Węgierska Górka ścieżki dydaktycznej. W centrum rezerwatu znajduje się tablica informująca o jego walorach przyrodniczych. Poruszenie się po rezerwacie poza ścieżką dydaktyczną jest niebezpieczne ze względu na ukryte w runie liczne szczeliny skalne.