Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Janusz Staniszewski

Adres:  Lipowa, ul Wiejska 44 34-324 Lipowa,

Budynek A   Urzędu Gminy,  parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 31
j.staniszewski@lipowa.pl


Główna księgowa ZGK,  sprawy kadrowe i płacowe

Małgorzata Kastelik 

I piętro, pok. nr 4

tel. 33  860 15 53

zgk@lipowa.pl


Uzgodnienia dotyczące sieci wodociągowej

Wiktor Zawłocki

parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 32

w.zawlocki@lipowa.plKsięgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Anna Kliś - Inspektor

parter pok. nr 7

tel. 33 860 15 38

a.klis@lipowa.pl


Księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Krzysztofa Olek - Pomoc administracyjna

parter, pok. 7

tel. 33 860 15 38

k.olek@lipowa.plTelefon alarmowy w sprawie awarii wodociągu na terenie gminy - 506 293 095