Gmina Lipowa w całości stanowi obszar atrakcyjny dla turystyki i wypoczynku


Gmina Lipowa, dzięki położeniu na obszarze Beskidu Śląskiego i Kotliny Żywieckiej, może się pochwalić atrakcyjnymi uwarunkowaniami geograficznymi. Są tu unikatowe zabytki – kościół parafialny z XIX w. i Tryptyk Świętej Rodziny z XVI w., kaplica z 1862 roku z późnorenesansowym ołtarzykiem, a także przydrożne kapliczki, które na stałe wtopiły się w lipowski krajobraz. Kapliczki stawiane przy drogach, na granicach wsi, skrzyżowaniach dróg miały znaczenie magiczne, wyznaczały „świętą” przestrzeń oswojoną przez ludzi, do której złe moce czy zaraza nie miały dostępu. To właśnie przydrożne kapliczki podnoszą atrakcyjność turystyczną naszej małej ojczyzny. Oko turysty przykują liczne zgrupowania wychodni skalnych na szczycie Malinowskiej Skały, jaskinie w rezerwacie „Kuźnie”, gdzie można podziwiać dwie jaskinie „Chłodną i „Pod Balkonem” jak również piękne krajobrazy z królującym nad okolicą Skrzycznym 1257 m n.p.m. (najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego).

Okolice Lipowej to idealne tereny dla myśliwych i grzybiarzy. Gospodarstwa agroturystyczne oferują wypoczynek i czas spędzony w rodzinnej atmosferze. Wśród malowniczych dolin i wzgórz pokrytych lasami znajduje się wiele szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych umożliwiających poznanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych tego regionu.

Walory estetyczne krajobrazu naszej małej ojczyzny kształtowane są przez doliny potoków Leśnianki, Kalonki, Wieśnika i Żarnówki. Potoki te zachowały naturalny urok z racji tego, że nie są uregulowane. Na potoku Leśnianka znajduje się ujęcie wody używanej do produkcji znanego na całym świecie piwa Żywiec. Spacerując po pachnących ścieżkach leśnych obserwujemy liczne gatunki rzadko spotykanych i chronionych okazów flory i fauny.

Zachęcamy do spacerów wzdłuż potoku Zimnik, to jeden z najbardziej urokliwych zakątków naszej gminy. Wzdłuż doliny Zimnika powstała ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza, która zaczyna się na parkingu niedaleko Hotelu „Zimnik”. Leśną ścieżyną można odbyć kilkukilometrową trasę wsłuchując się w śpiew leśnego ptactwa. Po drodze znajdziemy miejsca do odpoczynku i biwakowania jak również do podgrzania przyniesionej strawy. W drodze powrotnej przy drodze głównej warto zatrzymać się przed obeliskiem i krzyżem poświęconym pamięci rozstrzelanych tu w 1943 roku, na oczach miejscowej ludności , czterech więźniów. Zlokalizowane wzdłuż ścieżki tablice objaśniają tajemnice beskidzkich lasów.

Zachęcamy turystów do odwiedzania naszej urokliwej krainy, a mieszkańców do odkrywania na nowo naszej małej ojczyzny.

Zdjęcia:

UG Lipowa

Piotr Jasek

Aneta Balcarek lipowaiokolice.blogspot.com