Mając do dyspozycji środki z NOWEGOFIO zarówno organizacje pozarządowe, jak i współpracujące z nimi grupy inicjatywne mogą starać się o środki na wyposażenie, tj. sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne.  Nabór na pomysły trwa od 06.09.2021 a jego zakończenie planowane jest na  20.09.2021r. o godz. 12.00. Oferujemy kompleksowe wsparcie organizacji w zakresie pisania wniosku o wsparcie finansowe.
Link do informacji dotyczących FIO: http://fio.bcp.org.pl/