Aktualności Specjalne

Ważne informacje dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściwa gospodarka ściekami komunalnymi polega na zleceniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie Wójta gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” W związku z podpisaniem Umowy na Operatora Projektu Słoneczna Żywiecczyzna podaje dane kontaktowe do Operatora: Biuro Operatora w Żywcu – telefon 733 009 721 email: zywiec@ascalor.pl Informuję, że w kolejnym tygodniu zostanie podamy adres biura w Żywcu. AKTUALIZACJA: - w sprawach dotyczących projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” informujemy, że osoby, które otrzymały...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0