W dniu 25 lutego 2016 r. do Wójta Gminy Lipowa wpłynęła petycja, dotycząca utworzenia nowej linii miejskiej MZK Żywiec w miejscowości Lipowa (Dolna).

29.02.2016 r.


Odpowiedź na petycję jest w trakcie przygotowania i zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa oraz wysłana pocztą do adresata petycji.