W dniu 14 grudnia 2015 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa wpłynęła petycja dotycząca uchwały Nr XIV/63/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego.


21.12.2015


Przebieg postępowania:

Odpowiedź na petycję jest w trakcie przygotowania i zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa oraz wysłana pocztą do adresata petycji. Przewidywany czas udzielenia odpowiedzi to 22 grudzień 2015 r.

22.12.2015 r.


Odpowiedź:

W dniu 22 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi na petycję, z dnia 14 grudnia 2015 r. Pisemna odpowiedź została przesłana drogą pocztową do adresata petycji.


Załączniki