W dniu 25 września 2021 r w OSP Leśna, dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Habdasa - Prezesa OSP Leśna, przeprowadzony został Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipowej. 

Zjazd rozpoczął ustępujący Prezes Jan Góra od przywitania zaproszonych gości, a następnie odczytał sprawozdanie 
z działalności Zarządu Gminnego za lata 2016 – 2021. 
W Zjeździe uczestniczyli:
- Radny do Sejmiku Województwa Śląskiego – Pan Stanisław Baczyński;
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żywcu oraz członek Zarządu Wojewódzkiego Związku - OSP RP - dh Stanisław Kuliński;
- Radni Powiatu Żywieckiego – Pani Jadwiga Jakubiec oraz Pan Marian Knapek;
- Kierownik Nadzoru w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – Pan Damian Kępka;
- Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu – mł. bryg. Łukasz Węgliński;
- Przewodniczący Rady Gminy Lipowa – Pan Jan Binda wraz z radnymi z naszej Gminy.
 Po przedstawieniu wszystkich spraw proceduralnych  został zaproponowany, a następnie zatwierdzony nawy skład Zarządu Gminnego w składzie:
                                                             Prezes – dh Jan Góra,
                                                            Wiceprezes – dh Grzegorz Habdas,
                                                            Wiceprezes – dh Ireneusz Urbański,
Wiceprezes – dh Marcin Matlas,
Wiceprezes – dh Kamil Myszak,
Komendant gminny – dh Jan Binda,
Z- ca Komendanta- dh Maksymilian Wardzała,
Sekretarz – Pan Mariusz Gruszka.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi Gminnemu Związku OSP w Lipowej.