W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia  skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do zapoznania się z broszurą dotyczącą ASF.