W miejscowości Twardorzeczka rozpoczęła się inwestycja zabudowy na istniejącej sieci wodociągowej komory z reduktorem ciśnienia umożliwiającej podanie wody o odpowiednim ciśnieniu budynkom usytuowanym za reduktorem. Aktualnie, z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w sieci, nie ma możliwości zasilania w wodę przedmiotowych budynków. Wykonawcą inwestycji jest firma WODPOL Spółka z o.o.