Kontakt


URZĄD GMINY W LIPOWEJ

tel. 33 867 18 49, 33 867 03 42, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa
tel. 33 860 15 50 lub wew. 150


Skarbnik Gminy
Krystyna Piecuch
tel. 33 860 15 61 lub wew. 161


Sekretarz Gminy
Przemysław Sufa-Rajski
tel. 33 860 15 62 lub wew. 162


REFERAT ORGANIZACYJNY

Biuro Rady Gminy
Kierownik Referatu
mgr Adrian Jagosz
tel. 33 860 15 51 lub wew. 151
a.jagosz@lipowa.pl

Sekretariat Wójta Gminy
Młodszy Referent
Katarzyna Pietraszko
tel. 33 860 15 50 lub wew. 150
sekretariat@lipowa.pl

Kadry Urzędu Gminy,
współpraca z organizacjami pozarządowymi
Specjalista
mgr Justyna Wawrzuta
tel. 33 860 15 52 lub wew. 152
j.wawrzuta@lipowa.pl

Sprawy oświatowe
Inspektor
mgr Małgorzata Michalska–Gąsiorek
tel. 33 860 15 53 lub wew. 153
m.michalska@lipowa.pl

Kadry jednostek oświatowych,
archiwum zakładowe
Inspektor
mgr Anna Małysiak
tel. 33 860 15 54 lub wew. 154
a.malysiak@lipowa.pl

Punkt Obsługi Klienta
Podinspektor
Anna Mucha
tel. 33 860 15 55 lub wew. 155
uglipowa@tenit.com.pl

Działalność gospodarcza
Inspektor
Lucyna Sitko
tel. 33 860 15 56 lub wew. 156
uglipowa@tenit.com.pl

Promocja, kultura,
współpraca z organizacjami pozarządowymi
Młodszy referent
Ilona Jakubiec
tel. 33 860 15 57 lub wew. 157
i.jakubiec@lipowa.pl


REFERAT INFRASTRUKTURY

Pozyskiwanie funduszy,
inwestycje
Podinspektor
Adam Jakubiec
tel. 33 860 15 31 lub wew. 131
inwestycje@ug-lipowa.com

Gospodarka komunalna
Podinspektor
mgr inż. Marzena Krzesak
tel. 33 860 15 30 lub wew. 135
m.krzesak@lipowa.pl

Komunikacja i drogi
Inspektor
Lucyna Piekielska
tel. 33 860 15 32 lub wew. 132
l.piekielska@lipowa.pl

Zagospodarowanie przestrzenne
Inspektor
Władysława Konior
tel. 33 860 15 33 lub wew. 133
w.konior@lipowa.pl

Rolnictwo i leśnictwo,
gospodarka nieruchomościami,
gospodarka wodna
Inspektor
Maria Jasek
tel. 33 860 15 34 lub wew. 134
m.jasek@lipowa.pl

Ochrona środowiska
Inspektor
mgr Maria Szustakowska
tel. 33 860 15 34 lub wew. 134
m.szustakowska@lipowa.pl

Księgowość kanalizacji i wodociągów
Inspektor
mgr Katarzyna Biegun
tel. 33 860 15 37 lub wew. 137
k.biegun@lipowa.pl

Księgowość kanalizacji i wodociągów (odczyty wodomierzy)
Specjalista
Bogusława Gąska
tel. 33 860 15 38 lub wew. 138
b.gaska@lipowa.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi
Specjalista
Alina Jasek
tel. 33 860 15 39 lub wew. 139
a.jasek@lipowa.pl


REFERAT FINANSOWY

Księgowość szkół i przedszkoli
p.o. Kierownika Referatu
Danuta Kosarz
tel. 33 860 15 41 lub wew. 141
d.kosarz@lipowa.pl

Księgowość szkół i przedszkoli
Referent
Monika Worek
tel. 33 860 15 40 lub wew. 140
m.worek@lipowa.pl

Księgowość szkół i przedszkoli
Specjalista
Jadwiga Jopek
tel. 33 860 15 42 lub wew. 142
j.jopek@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (dochody)
Specjalista
Halina Piecuch
tel. 33 860 15 42 lub wew. 142
h.piecuch@lipowa.pl

Księgowość budżetowa
Młodszy Referent
mgr Dominika Tomaszek-Semik
tel. 33 860 15 42 lub wew. 142
d.tomaszek@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (wydatki)
Specjalista
Maria Pawlik
tel. 33 860 15 43 lub wew. 143
m.pawlik@lipowa.pl

Księgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego), BHP
Referent
mgr Aneta Magiera
tel. 33 860 15 43 lub wew. 143
a.piecuch@lipowa.pl

Wymiar podatków
Inspektor
mgr Magdalena Caputa
tel. 33 860 15 44 lub wew. 144
m.caputa@lipowa.pl

Wymiar podatków
Specjalista
Monika Wandzel
tel. 33 860 15 44 lub wew. 144
m.worek@lipowa.pl

Księgowość podatkowa (egzekucja)
Inspektor
mgr Marta Zuziak
parter, pok. nr 6
tel. 33 860 15 45 lub wew.145
m.zuziak@lipowa.pl

Obsługa kasowa
Specjalista
Grażyna Pietraszko
tel. 33 860 15 46 lub wew. 146
g.pietraszko@lipowa.pl

Płace
Inspektor
mgr Anna Piecuch – Laszczak
tel. 33 860 15 47 lub wew. 147

Płace
Inspektor
Danuta Jasek
tel. 33 860 15 48 lub wew. 148
d.jasek@lipowa.plURZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego, zmiana imion i nazwisk, dowody osobiste
Zastępca Kierownika USC
mgr Iwona Talik
tel. 33 860 15 64 lub wew. 164
i.talik@lipowa.pl

Ewidencja ludności i sprawy wojskowe
Zastępca Kierownika USC
Barbara Biegun
tel. 33 860 15 65 lub wew. 165
b.biegun@lipowa.pl


Profilaktyka uzależnień
Inspektor
mgr Teresa Handzlik
tel. 33 860 15 63 lub wew. 163
t.handzlik@lipowa.pl


© 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Urząd Gminy w Lipowej | projekt i realizacja Internet-Partner