Jak segregować śmieci po 1 lipca 2013 roku?







Zasady segregacji odpadów komunalnych


Każdy mieszkaniec Gminy Lipowa, który zaznaczył w deklaracji śmieciowej segregację odpadów jest zobowiązany posiadać następujące pojemniki

pojemnik na balast artykuły higieniczne, pieluchy (pampersy), ceramika, worki i folie budowlane brudne, kalki oraz papiery przebitkowe, zabawki, szyby okienne, szkło nietłukące typu Duralex itp.), zabrudzone lub tłuste papiery i folie, lustra i szkło zbrojne, ręczniki papierowe, artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, buty.

Nie wrzucamy do balastu przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, brudnych pojemników po smarach, olejach smarnych i po środkach chwasto i owadobójczych.

pojemnik na popiół, jeśli ogrzewa się dom paliwem stałym, takim jak węgiel, flot czy też muł. Popiołu takiego nie można wykorzystać do zasypywania nierówności terenu. Popiół nie może zawierać zanieczyszczeń np. w postaci odpadów balastowych. Do plastikowych pojemników nie należy wrzucać gorącego popiołu, gdyż grozi to ich zniszczeniem, przepaleniem.

Mieszkańcy, którzy deklarowali prowadzenie selektywnego zbierania surowców wtórnych muszą gromadzić je w odpowiednich workach dostarczanych przez przedsiębiorcę:

1. worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem ,,SUROWCE”
to worek do gromadzenia takich odpadów jak: tworzywa sztuczne, metale, makulatura, tekstylia.

W takim worku umieszczamy (osobno):
• Plastikowe opakowania po płynach, butelki typu PET, kubki po produktach mlecznych, reklamówki i woreczki foliowe, tekstylia, tkaniny i czyste szmaty.
• Gazety ,magazyny, foldery, kartoniki po sokach i mlekach, zeszyty, książki, torby i worki papierowe.
• Puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe drobne, aluminium.

Wrzucane do worka surowce powinny być czyste np. kubki po jogurtach można umyć. Makulatura powinna być sucha.


2. worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem ,,SZKŁO OPAKOWANIOWE” to worek do gromadzenia takich odpadów jak: czyste słoiki, butelki oraz stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metali i tworzywami (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy szkła okiennego, samochodowego, luster, porcelany, żarówek, lamp neonowych i termometrów.

Uwaga!
W przypadku nie dopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i będzie powiadamiać o tym właściciela posesji oraz Urząd Gminy Lipowa. Otrzymane zgłoszenie będzie podstawą do obciążenia mieszkańca opłatą, jak za odpady niesegregowane tj. 12 złotych od mieszkańca za miesiąc (a nie 6 zł od mieszkańca na miesiąc).

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Urząd Gminy w Lipowej | projekt i realizacja Internet-Partner