Akty prawne

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 28 b ust. 1a ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473) treść elektronicznych dzienników urzędowych jest udostępniona pod poniżej podanym adresem:

http://dzienniki.slask.eu/

Zgodnie z artykułem. 26 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy udostępnia  się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl/ 

http://monitorpolski.gov.pl/  

© 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Urząd Gminy w Lipowej | projekt i realizacja Internet-Partner